Kućna njega – patronažna njega

ZDRAVSTVENA NJEGA I SKRB U MIRU VAŠEG STAMBENOG PROSTORA

Trebate pomoć u obavljanju svakodnevnih zdravstvenih i higijenskih potreba? Tim VITA NOSTRA je tu za Vas.

U Vašem domu možemo Vam pružiti svu potrebnu zdravstvenu njegu i skrb, pomoć pri obavljanju lične higijene, kao i pomoć u domaćinstvu i kućnim poslovima.

Između ostalog pomoć se sastoji u obavljanju slijedećih poslova:

 • Kompletna njega nepokretnog i teško pokretnog bolesnika
  (kupanje, lična higijena)
 • Sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja
  (dekubitus, pneumonija, tromboza, kontrakture)
 • Zbrinjavanje kroničnih rana
  (ulcus cruris, dekubitus, gangrena, opekline i dr.)
 • Aktivno i pasivno razgibavanje
 • Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage
  (vađenje krvi, urin, stolica)
 • Primjena lokalne i peroralne terapije
  (tablete, kapi, masti, kupke, klizma)
 • Primjena parenteralne terapije uz nadzor liječnika
  (infuzije, injekcije)
 • Hranjenje bolesnika na usta ili putem postavljene nazogastrične sonde
 • Toaleta stoma
  (kanila, anus praeter, uro i cisto stoma)
 • Mjerenje i registracija vitalnih funkcija, kontrola šećera u krvi, kontrola krvnog pritiska
 • Kateterizacija mokraćnog mjehura
 • Provođenje klizme za čišćenje
 • Obuka porodice o osnovama skrbi za bolesnika

 

Poslovi u domaćinstvu:

 • Pripremanje obroka
 • Čišćenje domaćinstva
 • Obavljanje kupovine i plaćanje računa

 

Ostali poslovi:

 • Sanitetski prijevoz
 • Prijevoz i pratnja pri odlasku liječniku
 • Nabavka medikamenata i ortopedskih pomagala (tablete, pelene, inv. kolica, kateteri, maramice, rukavice)
 • Fizioterapije
 • Usluge masaže, pedikera, frizera
 • Dostupnost u slučaju nužde (24h)

Za detaljne informacije kontaktirajte nas putem telefona +387 37 352 218 i +387 61 809 863 ili na e-mail: info@vitanostra.ba