Škola za jezike

U sklopu obrazovanja odraslih PU Vita Nostra – Naš život nudi učenje njemačkog i engleskog jezika. U toku programa učenja njemačkog ili engleskog jezika polaznici stječu znanja, vještine i sposobnosti neophodne za pismenu i usmenu komunikaciju za određeni stepen stranog jezika, a one su čitanje, slušanje, pisanje i govor na nivoima A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Nakon apsolviranog programa učenja stranog jezika polaznici mogu pristupiti polaganju međunarodno priznatih ispita stranih jezika ÖSD, Goethe, Telc, Cambridge.

Pored toga polaznicima se nudi individualna tj. instruktivna nastava u sklopu koje se mogu ciljano pripremati za polaganje jednog od međunarodno priznatih ispita.

Nastavici su visokokvalificirani sa dugogodišnjim iskustvom, kao i licencom ispitivača Austrijske jezičke diplome ÖSD.

Informacije:

Radnim danom 09:00-15:00, koordinator programa mr. sc. Merisa Kulenović

Mob.: +387 61 705 792

E-Mail: merisa.kulenovic@vitanostra.ba