Odjel za brigu osoba u budnoj komi

Ciljna grupa

Unatoč medicinskom i rehabilitacijskom trudu u svim njihovim fazama, neki neurološki pacijenti moraju živjeti s najtežim oštećenjima. Funkcionalni poremećaji idu od apaličnog sindroma sve do različitih stepena poremećaja sposobnosti sa višestrukim invaliditetom. Osobe kojima je dugoročno ili trajno neophodna tuđa njega i briga čine grupu kategorije IV.

U većini slučajeva su to osobe sa slijedećim medicinskim dijagnozama:

  • cerebralna oboljenja krvnih sudova (kao npr. moždani infarkt)
  • traumatični događaji (kao npr. posljedice nesretnog slučaja)
  • oštećenja zbog nedostatka kisika (kao npr. stanje nakon reanimacije)
  • moždani tumori
  • upalni procesi
  • kronično-degenerativna moždana oboljenja