Njega i skrb

vita-nostra-staracki-dom
O svakom korisniku se brine kućni ljekar (kojeg ćemo rado pozvati za Vas). U pravilu našim korisnicima obezbjeđujemo dodatno i neurološku, urološku, ginekološku i ortopedsku skrb.
Kao poseban plus vidimo blizinu ka Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“, koja je udaljena svega 5 minuta.
Terapije kao što je to fizioterapija, ergoterapija i logopedija odvijaju se u našem domu.
Njega je krajnje optimirana timom za njegu, a koji se sastoji od stručno osposobljenog kadra za skrb i njegu, te medicinskog osoblja i specijaliziranih medicinskih sestara za intenzivnu anestezijsku medicinu, ali i osoblja specijaliziranog za njegu starijih osoba.