Smještaj

Smještaj u dom podrazumjeva jednu od četiri moguće vrste smještaja:

  • Život uz njegu nudimo osobama koje trebaju stalnu njegu i pomoć. U fokusu je aktivna terapijska njega.
  • Kratkoročna njega i njega za vrijeme godišnjih odmora je koncept koji preporučujemo osobama koje naše usluge žele koristiti privremeno. Ove usluge prporučujemo nakon boravka u bolnici ili kao preventivu istog, ali i za vrijeme odmora osoba koje su inače zadužene za njegu.
  • Dnevna njega je alternativa stalnom smještaju u ustanovu i nudi mogućnost osobama koje ovise o stalnoj njezi da tokom dana borave u našoj ustanovi, jer njihov najbliži nisu u mogućnosti pružiti im cjelodnevnu brigu (posao, preopterećenost i sl.).
  • Na odjelu za pacijente u budnoj komi borave osobe sa teškim povredama glave i mozga koje su dugoročno ili trajno ovisne o tuđoj brizi i terapijskoj njezi.

Za detaljnije informacije molimo Vas da nas kontaktirate putem web obrasca, ili posjetite direktno u našoj ustanovi.